Deze website maakt gebruik van cookies. Geeft u toestemming voor het gebruik van cookies? Lees meer over cookies

Disclaimer

Van Hooft BV (Kamer van Koophandel 17035892) hierna te noemen Van Hooft, verleent u hierbij toegang tot www.deburgh.com (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Van Hooft en derden zijn aangeleverd. Van Hooft behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Van Hooft.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Van Hooft. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Van Hooft. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Van Hooft, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Vragen of opmerkingen over deze website?

Van Hooft BV
Meerenakkerweg 3, 5652 AR Eindhoven
+ 31 (0) 40 295 85 75
info@deburgh.com


< Terug